español | galego | éuscaro | catalán | portugués | inglés

Benvido a Riberdis

Riberdis, o Repositorio IBERoamericano sobre DIScapacidade, recompila e difunde a produción científica en formato dixital e de acceso libre que se produce no ámbito iberoamericano en relación aos temas afíns á discapacidade.

Riberdis está xestionado polo Centro Español de Documentación sobre Discapacidade (CEDD), dependente do Real Padroado sobre Discapacidade. O principal obxectivo de Riberdis é contribuír á mellora da difusión e do acceso ao coñecemento mediante a organización, a preservación e a difusión de contidos relativos á discapacidade.

Os contidos do repositorio agrúpanse en comunidades temáticas e en subcomunidades xeográficas. Estas subcomunidades, ao mesmo tempo, clasifican os recursos en diferentes coleccións en función da súa tipoloxía: artigos de revistas, informes, teses doutorais, capítulos de libros, relatorios e comunicacións, etc.

Riberdis está adscrito ao movemento internacional Open Access Initiative, polo que todos os documentos incluídos dentro del son de libre acceso. O repositorio tamén utiliza o protocolo de interoperabilidade de Open Archives Initiative (OAI), o que permite incrementar a visibilidade dos documentos, ao ofrecerse conxuntamente con outros repositorios internacionais.

Comunidades de Riberdis

Buscar en Riberdis

Buscar en Riberdis

Engadido recentemente

  • Amigo Extremera, José Jorge; Muñoz Rodríguez, Óscar (Fundación ONCE-Vía Libre, 2023)
    Publicación en lectura fácil que recoge cinco biografías de mujeres inspiradoras con discapacidad (Raquel Cárcamo, Virginia Hall, Marlee Beth Matlin, Wanda Díaz-Merced y Cristina Martín) cuya vida y obra son relevantes. ...
  • Miranda Cardoso, Fernanda Luísa de; Martínez, Sivia Alicia (2023)
    Este estudio tiene por objetivo conocer las acciones de la profesora brasileña ciega, Dorina de Gouvêa Nowill, en su activismo y protagonismo en el área de la educación de personas ciegas y de las personas con baja visión, ...
  • Confederación Salud Mental España (Confederación Salud Mental España, 2022)
    Este informe reúne información y análisis de los datos de las acciones de voluntariado llevadas a cabo en el programa de promoción y formación del voluntariado, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda ...

Todos los documentos en Riberdis están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.